Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 164
Năm 2020 : 1.775
 • Trần Thị Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0968947756
  • Email:
   nghi6568@gmail.com
 • Nông Quỳnh Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0906685689
  • Email:
   quynhngan8279@gmail.com
 • Tran A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   059.826000
  • Email:
   trana.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   059.826000
  • Email:
   ngthi.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Lê Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Giáo dục học
  • Điện thoại:
   0916 601111
  • Email:
   leminh.sgddt@tentinh.gov.vn