Hình ảnh nổi bật 10 photos | 310 view

20150330_154524.jpg

20150330_154528.jpg

20150330_154531.jpg

20150905_073052.jpg

20150905_083019.jpg

10356249_1621274934799105_4949534639439817438_n.jpg

Khung cảnh trong trường

13076771_1776201792616898_4653722687565740789_n.jpg

13082487_1776201835950227_3969943064780131149_n.jpg

13043605_1776201812616896_41430506266797054_n.jpg
Bé khoẻ bé đẹp 2 photos | 282 view

Bé thể dục buổi sáng

12190872_726690790798355_5238644790895279238_n.jpg

Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ

Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ

17190838_1843226529270610_5446663538444501552_n.jpg

17203013_1843226405937289_4597599392738430141_n.jpg

Giáo viên dạy thao giảng

Thao giảng

Dự giờ
Ảnh giáo viên 4 photos | 151 view

20150829_092236.jpg

11012382_798980133579592_8513660797670364810_n_1.jpg

11012382_798980133579592_8513660797670364810_n.jpg

Tết trồng cây
KHai giảng 5 photos | 104 view

20150905_0743070.jpg

20150905_074432.jpg

20150905_074432.jpg

20150905_082611.jpg

11226044_1621276338132298_5610424752019303707_n.jpg

Cán bộ huyện trao bằng công nhận trường MN đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I

Cán bộ trại giam Xuân Hà cúc mừng trường đạt chuẩn Quốc gia

Tiết mục văn nghệ củâác GV trong ngày khai giảng

Tiết mục văn nghệ cháu

Lãnh đạo xã tặng quà và chúc mừng trường đạt chuẩn quốc gia
Hội thi 4 photos | 39 view

15192781_1787455448181052_3351310672374645433_n.jpg

14915651_1787455544847709_2248486012583159474_n.jpg

15134640_1787454914847772_9111414676761439046_n.jpg

17457800_1851256155134314_25316091038575483_n.jpg